Sabit Konu Opencart Admin Paneli Güvenliği

Network Destek

Network Destek

Yönetici
Opencart Uzmanı
15 Ocak 2012
47
3
10,001
BURSA
opencartfrm.com
Parola korumalı dizinler için .htaccess ve .htpasswd oluşturucu
Ekte bulunan açk kaynak kodlu protection.php dosyasını parola korumalı hale getirmek istediğiniz dizine upload edin. Sonrasında http adresinden çalıştırın ve kullanıcı adı parola tanımlayın.

Bu işlemin ardından aynı dizinde otomatik olarak .htaccess ve .htpasswd dosyaları oluşacak ve dizin yazdığınız kullanıcı adı ve parola ile korunacaktır.

Oscommerce ve diğer açık kaynak kod e-ticaret sistemlerinin admin bölümünü .htaccess ile parola korumalı hale getirilmesi güvenlik için çok önemlidir bunun dışında paylaşıma açmadığınız her dizini bu script dosyası ile parolalı hale getirebilirsiniz.
Aşağıdaki Php kodunu dosya-adi.php olarak kaydedin.
PHP:
<?php
 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
$user = $_POST['user'];
$pass = $_POST['pass'];
$dir = $_POST['dir'];
$ht = new htaccess();
$ht->setFPasswd($dir.".htpasswd");
$ht->setFHtaccess($dir.".htaccess");
$ht->addUser($user,$pass);
$ht->setAuthType("Basic");
$ht->setAuthName("My private Area");
$ht->addLogin();
echo $dir." dizini korumaya alındı.";
}else
{
?>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
 <tr>
  <td>Kullanıcı Adı :</td>
  <td><label for="user"></label>
  <input type="text" name="user" id="user" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Parola:</td>
  <td><label for="pass"></label>
  <input type="text" name="pass" id="pass" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Korunacak Dizin(Fiziksel Yol) :</td>
  <td><label for="dir"></label>
  <input name="dir" type="text" id="dir" size="50" value="<?php echo rtrim(str_replace('\\','/',getcwd()),'/').'/'; ?>" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input type="submit" name="submit" id="submit" value="Olustur" /></td>
 </tr>
</table><br />
</form>
<?php
}
?>
<?php
/**
* Class for handling htaccess of Apache
* @author  Sven Wagener <sven.wagener@intertribe.de>
* @copyright Intertribe - Internetservices Germany
* @include   Funktion:_include_
*/
 
class htaccess{
  var $fHtaccess=""; // path and filename for htaccess file
  var $fHtgroup=""; // path and filename for htgroup file
  var $fPasswd=""; // path and filename for passwd file
 
  var $authType="Basic"; // Default authentification type
  var $authName="Internal area"; // Default authentification name
 
  /**
  * Initialising class htaccess
  */
  function htaccess(){
  }
 
  /**
  * Sets the filename and path of .htaccess to work with
  * @param string  $filename  the name of htaccess file
  */
  function setFHtaccess($filename){
    $this->fHtaccess=$filename;
  }
 
  /**
  * Sets the filename and path of the htgroup file for the htaccess file
  * @param string  $filename  the name of htgroup file
  */
  function setFHtgroup($filename){
    $this->fHtgroup=$filename;
  }
 
  /**
  * Sets the filename and path of the password file for the htaccess file
  * @param string  $filename  the name of htgroup file
  */
  function setFPasswd($filename){
    $this->fPasswd=$filename;
  }
 
  /**
  * Adds a user to the password file
  * @param string $username  Username
  * @param string $password  Password for Username
  * @param string $group    Groupname for User (optional)
  * @return boolean $created    Returns true if user have been created otherwise false
   */
  function addUser($username,$password){
    // checking if user already exists
    $isAlready=false;
    if (file_exists($this->fPasswd)) {
    $file=@fopen($this->fPasswd,"r");
    while($line=@fgets($file,200)){
      $lineArr=explode(":",$line);
      if($username==$lineArr[0]){
        $isAlready=true;
      }
    }
    fclose($file);
    }
    if($isAlready==false){
      $file=fopen($this->fPasswd,"a");
 
      $password=$this->htpasswrdcrypt($password);
      $newLine=$username.":".$password;
      fputs($file,$newLine."\n");
      fclose($file);
      return true;
    }else{
      return false;
    }
  }
 
  /**
  * Adds a group to the htgroup file
  * @param string $groupname  Groupname
   */
  function addGroup($groupname){
    $file=fopen($this->fHtgroup,"a");
    fclose($file);
  }
 
  /**
  * Deletes a user in the password file
  * @param string $username  Username to delete
  * @return boolean $deleted  Returns true if user have been deleted otherwise false
   */
  function delUser($username){
    // Reading names from file
    $file=fopen($path.$this->fPasswd,"r");
    $i=0;
    while($line=fgets($file,200)){
      $lineArr=explode(":",$line);
      if($username!=$lineArr[0]){
        $newUserlist[$i][0]=$lineArr[0];
        $newUserlist[$i][1]=$lineArr[1];
        $i++;
      }else{
        $deleted=true;
      }
    }
    fclose($file);
 
    // Writing names back to file (without the user to delete)
    $file=fopen($path.$this->fPasswd,"w");
    for($i=0;$i<count($newUserlist);$i++){
      fputs($file,$newUserlist[$i][0].":".$newUserlist[$i][1]);
    }
    fclose($file);
 
    if($deleted==true){
      return true;
    }else{
      return false;
    }
  }
 
   /**
  * Returns an array of all users in a password file
  * @return array $users    All usernames of a password file in an array
  * @see setFPasswd()
   */
  function getUsers(){
  }
 
  /**
  * Sets a password to the given username
  * @param string $username  The name of the User for changing password
  * @param string $password  New Password for the User
  * @return boolean $isSet   Returns true if password have been set
   */
  function setPasswd($username,$new_password){
    // Reading names from file
    $newUserlist="";
 
    $file=fopen($this->fPasswd,"r");
    $x=0;
    for($i=0;$line=fgets($file,200);$i++){
      $lineArr=explode(":",$line);
      if($username!=$lineArr[0] && $lineArr[0]!="" && $lineArr[1]!=""){
        $newUserlist[$i][0]=$lineArr[0];
        $newUserlist[$i][1]=$lineArr[1];
        $x++;
      }else if($lineArr[0]!="" && $lineArr[1]!=""){
        $newUserlist[$i][0]=$lineArr[0];
        $newUserlist[$i][1]=$this->htpasswrdcrypt($new_password)."\n";
        $isSet=true;
        $x++;
      }
    }
 
    fclose($file);
 
    unlink($this->fPasswd);
 
    /// Writing names back to file (with new password)
    $file=fopen($this->fPasswd,"w");
    for($i=0;$i<count($newUserlist);$i++){
      $content=$newUserlist[$i][0].":".$newUserlist[$i][1];
      fputs($file,$content);
    }
    fclose($file);
 
    if($isSet==true){
      return true;
    }else{
      return false;
    }
  }
 
  /**
  * Sets the Authentification type for Login
  * @param string $authtype  Authentification type as string
   */
  function setAuthType($authtype){
    $this->authType=$authtype;
  }
 
  /**
  * Sets the Authentification Name (Name of the login area)
  * @param string $authname  Name of the login area
   */
  function setAuthName($authname){
    $this->authName=$authname;
  }
 
  /**
  * Writes the htaccess file to the given Directory and protects it
  * @param string $path     Path name to protect
  * @see setFhtaccess()
   */
  function addLogin(){
   $file=fopen($this->fHtaccess,"w+");
   fputs($file,"Order allow,deny\n");
   fputs($file,"Allow from all\n");
   fputs($file,"AuthType    ".$this->authType."\n");
   fputs($file,"AuthUserFile  ".$this->fPasswd."\n\n");
   fputs($file,"AuthName    \"".$this->authName."\"\n");
   fputs($file,"require valid-user\n");
   fclose($file);
  }
 
  /**
  * Deletes the protection of the given directory
  * @param string $path     Path name to delete protection
  * @see setFhtaccess()
   */
  function delLogin(){
    unlink($this->fHtaccess);
  }
  function htpasswrdcrypt($pass)
  {
    srand((double)microtime()*1000000);
    $chars = array_merge(range('a', 'z'), range('A', 'Z'),range('0', '9'),array('.','/'));
    $salt = '';for($i=0;$i<2;$i++){$salt .= $chars[mt_rand(0,count($chars)-1)];}
    return crypt($pass,$salt);
  }
}
 
/*
 
http://sourceforge.net/projects/phpaccess/
 
 
// Here are some examples for the htaccess class
// (Groups are not implemented yet! Only Passwd and htaccess)
 
include("htaccess.class.php");
 
// Initializing class htaccess as $ht
$ht = new htaccess();
 
// Setting up path of password file
$ht->setFPasswd("/var/www/htpasswd");
 
// Setting up path of password file
$ht->setFHtaccess("/var/www/.htaccess");
 
// Adding user
$ht->addUser("username","0815");
 
// Changing password for User
$ht->setPasswd("username","newPassword");
 
// Deleting user
$ht->delUser("username");
 
// Setting authenification type
// If you don't set, the default type will be "Basic"
$ht->setAuthType("Basic");
 
// Setting authenification area name
// If you don't set, the default name will be "Internal Area"
$ht->setAuthName("My private Area");
 
//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
// finally you have to process addLogin()
// to write out the .htaccess file
$ht->addLogin();
 
// To delete a Login use the delLogin function
$ht->delLogin();
*/
?>
 

Yorum yapmak için giriş yapın veya Kayıt olun

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız

Hesap oluştur

Forumumuzda bir hesap oluşturun. Çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Konuyu Okuyanlar (Toplam: 0)